DisplayArchiMateViewDetails

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Afname - Details
Het identificeren van een onderwijsvolger om toegang te verlenen tot onderwijsmateriaal, een locatie, een evenement, of een systeem (onderwijsvolger identificeert zichzelf op gestandaardiseerde wijze) (BusinessProcess) Identificeren onderwijsvolger Proces om de aanwezigheid van deelnemers te registreren en / of vast te leggen. (BusinessProcess) Aanwezigheidsregi- stratie Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationService) Afname management De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Gegevens over een onderwijsvolger, waaronder de unieke identifier. Een onderwijsvolger is "een mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets of examen of een oefening doet, zal gaan doen of heeft gedaan". (BusinessObject) Onderwijsvolger Onderwijsmateriaal dat is gekozen om in een bepaalde toets, examen, oefening toegepast te worden (BusinessObject) Geselecteerd materiaal Verzamelterm voor alle vormen van verslaglegging die ontstaat bij het uitvoeren van een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Uitvoeringsrespons De tijdens het afnameproces teweeggebrachte en vastgelegde output gerelateerd aan een (onderdeel van) een examen, toets of oefening. Hieronder valt ook informatie over het gedrag. (BusinessObject) Afnamerespons Een artefact dat een onderwijsvolger heeft gemaakt in het kader van een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Werkproduct Verslaglegging van gebeurtenissen en gedragingen van een onderwijsvolger in de fysieke wereld ten tijde van de afname (BusinessObject) Proces verbaal ArchiMateNote Er ontwikkelen zich nieuwe interationale standaarden waarmee afnameresponsen kunnen worden doorgegeven naar de analyseomgeving. Onderzoeken hoe eea zich verhoudt tot UWLR Verzameling van technische en organisatorische maatregelen om de afname van toetsen, oefeningen of examens vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden (ApplicationService) Beveiliging afspeelomgeving Grouping IMS QTI en varianten Requirement IMS QTI Dutch exam profile bovenop QTI (Requirement) QTI/DEP Nederlands QTI profiel (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Requirement Facet manifest Requirement One Roster Requirement iCal Requirement IMS LIS/CPS Requirement IMS LTI Requirement UWLR, DULT icm EDEXML Requirement ECK-ID Requirement IMS LTI Requirement xAPI Requirement Caliper Requirement SCORM Requirement IMS QTI IR De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten. (BusinessProcess) Begeleiden afname Aan opdrachten zijn deadlines verbonden. Studenten dienen hun werk tijdig in te leveren en docenten moeten ook weer tijdig hun beoordeling of feedback geven. In dit proces is goede communicatie cruciaal, bijvoorbeeld in het vaststellen en communiceren van deadlines. Die kunnen eventueel automatisch in de agenda's van studenten worden geplaatst. Wanneer de student ze dreigt te overschrijden, kan hij automatisch een waarschuwing ontvangen. (BusinessProcess) Het inleverproces managen Met een uploadtool kan de student zijn werkstuk (document, audio, video) inleveren. De docent heeft, bijvoorbeeld in het Student Informatie Systeem (SIS), aangegeven welke (groepen) studenten een opdracht moeten inleveren. Deze studenten hebben dan in de aangegeven periode toegang tot de tool nadat ze zijn ingelogd. De uploadtool kan als extra onderdeel worden toegevoegd aan bijvoorbeeld een online forum. Dit forum moet dan wel de relevante standaard (Learning Tools Interoperability - LTI) ondersteunen. Zie ook 'managen van het inleverproces'. (BusinessProcess) Inleveren van een werkproduct Het uitvoeren van de oefening, toets of examen in de afspeelomgeving, en indien van toepassing zien van de resultaten. (BusinessProcess) Toets, oefening of examen uitvoeren Proces om het afnemen van toetsen vrij van ongewenste externe invloeden te laten plaatsvinden. (BusinessProcess) Veilig en correct afnemen van toets of examen Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata BusinessObject Afnamevoorschrift Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgeving digitaal leermateriaal ApplicationComponent Electronische leeromgeving (ELO) ApplicationComponent Toegangsdienst educatieve content ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship CompositionRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 1 April 2018 21:18:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 1 April 2018 21:18:23 CEST


Lijst van vormen in deze view
Lijst van verbindingslijnen in deze view


Klik hier om terug te keren naar de viewpagina.