Digital Item Declaration Language (DIDL)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden Digital Item Declaration Language (DIDL) (Standaard)
DIDL vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de metadata die door het hoger onderwijs worden aangeboden.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/didl
Deze afspraak heeft betrekking op onderzoeksprocessen en is buiten de scope van de ROSA (onderwijs).
Onderzoeksmetadataafspraken.png
Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast OAI-PMH zijn dat: DIDL, MODS, Semantics en URN-NBN.

Werkingsgebied

  • Sector HO

Toepassingsgebied

Geen toepassing binnen onderwijs

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorzieningen die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe:

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

Er zijn geen gegevenssoorten beschreven

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.