BRIN

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Beschrijving Het BRIN is een door DUO beheerd register waarin gegevens over onderwijsinstellingen geregistreerd zijn. Instellingen die in het register zijn opgenomen krijgen een uniek identificerend 'BRIN-nummer' toegewezen.
Eigenaar/verantwoordelijke DUO
Werkingsgebied Onderwijsdomein
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Basisregister instellingen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: