BIO onderdelen

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 2 okt 2018 om 15:23 (Queries obv ArchiMate-model)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
De 'BIO' is nog in ontwikkeling, deze pagina's dienen als demonstratie.
De inhoud van deze pagina's is niet vastgesteld, er mag dus geen betekenis aan worden ontleend.

Onderdelen van BIO voor PO en VO

NaamBeschrijvingTypeToepassingsgebiedWerkingsgebiedDoelgroepEigenaarGovernance
Applicaties
BIO onderdelen
BRON POHet Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma's. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren.ApplicatieLeerlingadminsitratie, registersSector POScholen,DUO/OCWDUOAparte governance, met een regieplatform waarin OCW, Inspectie en sectorraden vertegenwoordigd zijn.
BRON PO
BRON VOApplicatieLeerlingadminsitratie, registersSector VOScholen,DUO/OCWDUOAparte governance, met een regieplatform waarin OCW, Inspectie en sectorraden vertegenwoordigd zijn.
BRON VO
BasispoortVrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.ApplicatieIAA, LeermiddelenSector POScholen,uitgevers,distributeursStichting BasispoortDe Stichting Basispoort is een pre-competitieve samenwerking van zeven participanten: * Heutink Primair Onderwijs BV * de Rolf groep * L.C.G. Malmberg BV * Noordhoff Uitgevers * Reinders Oisterwijk BV * ThiemeMeulenhoff BV * Uitgeverij Zw
Basispoort
Begrippenset Kerndoelen
Begrippenset KerndoelenKerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.StandaardSector PO,Sector VO
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSAHet doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.StandaardOnderwijsdomein
DUO schoolcertificaat
DUO schoolcertificaatVanuit het LAS van een school worden gegevens vaak ook rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een loket) uitgewisseld met BRON, Verzuimregister, etc. Voor deze M2M-koppeling (machine-to-machine) zijn PKI-certificaten zijn nodig. DUO kan deze verstrekkenApplicatieGeneriek, Transport, IAASector PO,Sector VO,Sector BVEscholen,softwareleveranciers,DUO,Kennisnet (OSO)Geen afspraak over sturing.
DUO serviceregisterVoorziening waarmee onder meer digitale services kunnen worden gevonden, mandatering van dienstaanbeider door opdrachtgever kan worden vastgelegd en geraadpleegd etc.ApplicatieGeneriek, Transport, IAAscholen,softwareleveranciers,DUO
DUO serviceregister
Doorstroommonitor (DSM)
Doorstroommonitor (DSM)Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs.StandaardSector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Edu-iXPrivate dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL).ApplicatieIAA, LeermiddelenSector VOScholen,uitgevers,distributeurs
Edu-x
Edukoppeling TransactiestandaardOnderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs.StandaardOnderwijsdomein
Edukoppeling Transactiestandaard
Edurep
EdurepEdurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers, bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo's en voor cultuur-maatschappelijke organisaties. Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve database van Edurep. Gebruik is gratis.ApplicatieLeermiddelenOnderwijsdomeinLerarenKennisnet
EduroamEduroam is hét internationale netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. Met eduroam krijgen leerlingen, medewerkers en bezoekers via wifi snel en veilig toegang tot de eigen internetverbinding van de school. Ook krijgen ze als gast toegang tot het internet van aangesloten scholen, bso's, gemeenten, bibliotheken en musea. Eduroam heeft meer dan 20 miljoen actieve gebruikers en wordt in 85 landen gebruikt.ApplicatieGeneriek, Technische infrastructuurOnderwijsdomeinscholen,leraren,leerlingen
Eduroam
Entree Federatie
Entree FederatieEntree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen.ApplicatieIAASector PO,Sector VO,Sector BVEScholen,uitgevers,distributeurs,leveranciers van educatieve dienstenKennisnet
Expertise Digitale GeletterdheidHieronder vallen: mediawijzer.net, mediawijsheid.nl en mijnkindonline.nl. Doel: Mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Mediawijsheid.nl, Mijn Kind Online en Kennisnet.nl zijn websites over jeugd en (digitale) media.ApplicatieInnovatie en expertise, OnderwijsSector PO,Sector VO,Sector BVELeerlingen,leraren,oudersMediawijzer.net is een samenwerking tussen ECP, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en NPO.
Expertise Digitale Geletterdheid
FacetDigitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen.

Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4.

Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen.
ApplicatieToetsen en examinerenSector PO,Sector VO,Sector BVEscholen,OCWCvTEOCW en CvTE
Facet
Gegevenswoordenboek DUO
Gegevenswoordenboek DUOHet Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO.Standaard
Jdirks/Standaard
Jeugdmonitor
JeugdmonitorDe Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd.ApplicatiePassend onderwijsSector PO,Sector VO,GemeentenScholen,gemeentenCBSIn opdracht van het Ministerie van VWS, het Ministerie van OCW, het Ministerie van SZW en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitvoering van de Jeugdmonitor is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verzorgt alle datastromen die nodig zijn om de Jeugdmonitor te voorzien van de benodigde data.
Leraar24Leraar24 is een website van, voor en door leraren. Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep.ApplicatiePersoneel HRMPO-instellingen,VO-instellingen,BVE-instellingenLerarensamenwerking tussen NRO, OC, Kennisnet
Leraar24
Lerarenregister
Meldingsregister relatief verzuim
Meldingsregister relatief verzuimVO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt:
  • Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen;
  • Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen;
  • Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag;
  • Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).
ApplicatiePO-instellingen,VO-instellingen,BVE-instellingen,Ministerie van OCW,Gemeentenscholen,gemeentes,OCWRegiegroep, waarin OCW, DUO, PO-Raad, Ingrado en VDOD zijn vertegenwoordigd.
Nummervoorziening
NummervoorzieningDe nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen.ApplicatieSector PO,Sector VO,Sector BVEScholen,uitgevers,distributeurs,toetsleveranciers (privaat en publiek)KennisnetRealisatie van de voorziening uitgaande van publieke kaders uit Doorbraakproject bij Kennisnet in 2016. Doorontwikkeling 2017 door Kennisnet. Implementatie onder aansturing van Edu-K
OBK (Onderwijsbegrippenkader)
OBK (Onderwijsbegrippenkader)Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is een gemeenschappelijke online database met onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties. Er zijn API's en browsers ontwikkeld om te zoeken in het OBK. Met de OBK begrippenbrowser doorzoek je het gehele OBK op begrippen. Met de OBK kernprogramma browser kun je gericht zoeken naar de begrippen uit de kernprogramma's van SLO.ApplicatieLeermiddelenSector PO,Sector VOLeraren
OCW Financiën
OCW TaxonomieDe OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OC&W.StandaardSector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
OCW Taxonomie
OSO
OSOOverstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt.ApplicatieDoorlopende leerlijnSector PO,Sector VOVO- en PO-scholenKennisnetSectorraden zijn opdrachtgever, Kennisnet voert uit.
OSO Gegevensset en profielenGegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen.StandaardSector PO,Sector VO,Sector BVE
OSO Gegevensset en profielen
Personeelsgegevens OWP
Referentiecomponenten
Register vrijstellingen en vervangende leerplicht
Register vrijstellingen en vervangende leerplicht De Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht' is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.ReferentiecomponentSector PO,Sector VO,Sector BVE,Ministerie van OCW
UWLRUitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school.StandaardSector PO,Sector VO,Sector BVE
UWLR
Vensters PO
Vensters POToegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeterenApplicatieBegroten en verantwoordenSector POOuders en leerlingen,scholen,gemeentes en andere belanghebbende partijenSectorraden zijn opdrachtgever, Kennisnet voert uit, samenwerking met OCW om vulling en naamsbekendheid te vergroten, daarnaast wordt OCW geïnformeerd en geconsulteerd over doorontwikkeling
Vensters VOToegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeterenApplicatieBegroten en verantwoordenSector VOOuders en leerlingen,scholen,gemeentes en andere belanghebbende partijenKennisnetSectorraden zijn opdrachtgever, Kennisnet voert uit, samenwerking met OCW om vulling en naamsbekendheid te vergroten, daarnaast wordt OCW geïnformeerd en geconsulteerd over doorontwikkeling
Vensters VO
Verplicht LerarenregisterHet wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor 'bevoegde' leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk 'onbevoegde' leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers.ReferentiecomponentPersoneel HRM, RegistersSector PO,Sector VOScholen,leraren
Verzuimregister De Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht' is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.ApplicatieSector PO,Sector VO,Sector BVE,Ministerie van OCWscholen,OCW,gemeentenDUOBij wet ingesteld onder verantwoordelijkheid van Ministerie van OCW, die uitvoering bij DUO heeft belegd. Gemeenten beheren de inhoud.
Vroeg Aanmelden MBOVoorziening waarmee het aanmelden van studenten bij het MBO vroegtijdig gemonitoord wordt en die de ketenpartners helpt bij het signaleren van, en inspelen op mogelijke uitval bij de overstap.ApplicatieDoorlopende leerlijnPO-instellingen,VO-instellingen,BVE-instellingenVO-scholen,PO-scholen (speciaal onderwijs),MBO-instellingen,GemeentesVoorziening van het veld
Vroeg Aanmelden MBO
Wikiwijs leermiddelenplein
Wikiwijs leermiddelenpleinWikiwijs leermiddelenplein is een onderwijsplatform dat leermiddelen centraal beschikbaar stelt voor scholen. Scholen vinden daar een mix van vooral open (digitaal) lesmateriaal, instructies voor het gebruik ervan en informatie over lesmethodes.ApplicatieLeermiddelenPO-instellingen,VO-instellingen,BVE-instellingenLeraren,afdelingshoofden,ICT-coördinatorenDit is een samenwerking tussen SLO en Kennisnet.
Wikiwijs maken
Wikiwijs makenWikiwijs Maken is een digitaal platform waar leraren leermaterialen kunnen maken en delen. Ook is het mogelijk om gevonden leermaterialen samen te stellen tot een zogenoemd arrangement.ApplicatieLeermiddelenPO-instellingen,VO-instellingen,BVE-instellingenLeraren
Naam Doelgroep Beschrijving Toelichting Toepassingsgebied Werkingsgebied Governance
ROSA scholen, leveranciers, uitgevers, inspectie, DUO, Kennisnet, OCW-informatiebeleid Referentie Onderwijs Sector Architectuur, met als doel ICT-ontwikkelingen en digitalisering van ketenprocessen vorm te geven gebaseerd op gezamenlijke principes, uitgangspunten en daarvan afgeleide voorzieningen en standaarden. Generiek Edustandaard
Financiën DUO/OCW, besturen, Sectorraden In dit register worden de gegevens uit de jaarverslagen van de scholen geregistreerd door DUO en is bedoeld voor beleid, begroting en verantwoording. Besturen en raden krijgen indirect informatie hieruit geleverd. Maar heeft ook publieke functie. Begroten en verantwoorden OCW-stuurgroep (overigens, zonder deelname van beleidsdirecties)
Personeelsgegevens oud -> OWP, nieuw Scholen, DUO/OCW DUO verzamelt uit loonadministraties van scholen gegevens over de arbeidsrelatie, salarissen en verlof van al het personeel in loondienst. Er zijn 4 kwartaalleveringen en 1 jaarlevering. In de meeste gevallen leveren bedrijven die de loonadministratie en/of HRM-systemen van scholen beheren deze gegevens aan DUO, maar in sommige gevallen (m.n. in het MBO) leveren scholen rechtstreeks aan DUO. De gegevens worden gebruikt voor verantwoording in de begroting, voortgang sectorakkoord en lerarenagenda, jaarlijkse arbeidsmarktbrief, Scholen op de kaart, etc Personeel HRM Aangestuurd door OCW Kennis/PSB
Privacyconvenant bestuurders, managers, beleidsmakers, software-leveranciers, uitgevers, distributeurs Het convenant 'Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0' gaat over het gebruik van digitaal leermateriaal en over school- en leerlingadministratiesystemen zoals ParnasSys, Magister en SOM. Voor een groot deel is het convenant een vertaling van eisen uit privacywetgeving naar de onderwijspraktijk. Zie ook: Veilige en betrouwbare onderwijsketen IBP Edu-K
XBRL scholen, DUO, administratiekantoren, inspectie XBRL is een internationale, open standaard om gegevens vast te leggen en elektronisch uit te wisselen. DUO gebruikt XBRL om het verantwoordingsproces te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlagen. XBRL is in ROSA beschreven binnen de context van OCW Taxonomie en XBRL Onderwijsportaal Begroten en verantwoorden OCW-stuurgroep (overigens, zonder deelname van beleidsdirecties), sinds februari 2016 aangemeld bij Edustandaard maar beheer ligt nog bij de projectorganisatie.
QTI -> QTI/DEP Toetsleveranciers, CvTE De internationale afspraak QTI biedt onderwijsinstellingen, educatieve uitgeverijen en leveranciers van leer- en toetssystemen de mogelijkheid digitaal toetsmateriaal uit te wisselen. Het Dutch Exam Profile (DEP) is ontwikkeld voor Facet en biedt als een extensie op QTI meer mogelijkheden bij het samenstellen van toetsitems. Zie ook Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Leermiddelen; Toetsen en examineren CvTE
Snel internet (sporadisch) -> snel internet (landelijk) Scholen Alle scholen voorzien van voldoende bandbreedte, passend bij de keuzes die zij maken op het gebied van de inzet van ICT in het leren (primaire proces). Generiek Doorbraakproject Onderwijs en ICT
wireless internetverbinding (divers) -> Eduroam wifi scholen, leraren, leerlingen Eduroam is hét internationale netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. Met eduroam krijgen leerlingen, medewerkers en bezoekers via wifi snel en veilig toegang tot de eigen internetverbinding van de school. Ook krijgen ze als gast toegang tot het internet van aangesloten scholen, bso's, gemeenten, bibliotheken en musea. Generiek
Informatiebeveiling en privacybeleid (IBP) bestuurders, managers, beleidsmakers, ICT-coördinatoren Informatiebeveiliging en privacy zijn nauw gerelateerd. De privacy van leerlingen kan immers in het gedrang komen als vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen vallen en worden misbruikt. Zonder informatiebeveiligingsbeleid lopen instellingen grote risico's. Verder zijn er ontwikkelingen op het gebied van (Europese) regelgeving, waardoor informatiebeveiliging hoger op de agenda staat in het PO en VO. IBP
Expertise ICT in het leren bestuurders, managers, beleidsmakers, ICT-coördinatoren, leraren, sectorraden Inzichtelijk maken van ontwikkelingen, praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten op het gebied van leren en de rol van ICT daarbij door middel van Vier-in-balans monitor, Trendrapport, Kennisnet.nl, evenementen, publicaties en strategisch advies. Onderwijs
Expertise Digitale Geletterdheid Leerlingen, leraren, ouders Hieronder vallen: mediawijzer.net, mediawijsheid.nl en mijnkindonline.nl. Doel: Mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Mediawijsheid.nl, Mijn Kind Online en Kennisnet.nl zijn websites over jeugd en (digitale) media. Onderwijs Mediawijzer.net is een samenwerking tussen ECP, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en NPO.
PvE leermiddelen beleidsmakers, managers, schoolleiders, leraren, ICT-coördinatoren Leidraad om de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen te leiden. Leermiddelen PO-Raad, VO-raad
IBP audits scholen, software-leveranciers, uitgevers, distributeurs Met het Certificeringsschema kunnen binnen het onderwijsdomein organisaties die ict-diensten leveren worden getoetst (audits) op basis van een gezamenlijk opgesteld 'normenkader'. IBP Edustandaard
Edustandaard alle publieke en private onderwijspartijen Beheer en doorontwikkeling standaarden en de onderwijsreferentiearchitectuur ROSA. Ondersteuning wordt geboden door Bureau Edustandaard (samenwerking Kennisnet en SURFnet) Generiek Standaardisatieraad

Zie ook