Atlas Informatiestromen

Uit ROSA Wiki
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 16 jan 2019 om 21:15 (Nieuwe pagina aangemaakt met '==Informatiestromen Leerling== {{DisplayArchiMateDiagram|page=Id-e063d746-65c2-4d72-a82d-0fdec8a6c0fe}} <div style="clear:both;"> {{#ask: -Refers to relationship....')

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Informatiestromen Leerling

BusinessRole Onderwijsinstelling De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessRole Gemeente Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Kinderopvangorganis- atie BusinessRole Onderwijsvolger De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling BusinessRole Sectorale onderwijsondersteun- ende organisaties De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar BusinessRole Uitgever BusinessRole Distributeur BusinessActor CITO BusinessRole Softwareleverancier Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent BusinessRole ICT leverancier BusinessRole Wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger BusinessRole Samenwerkingsverba- nd passend onderwijs Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE, (BusinessRole) Zorgaanbieder Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding BusinessInteraction Overstap naar andere school AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 7 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 9 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 21 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship AssociationRelationship 24 AssociationRelationship 24B AssociationRelationship 26 AssociationRelationship 26 AssociationRelationship 25 AssociationRelationship 23 AssociationRelationship Deze svg is op 16-01-2019 21:03:05 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-01-2019 21:03:05 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
NrBenamingBeschrijvingVanafNaar
1basisleerlinggegevens t.b.v toegang, single sign-onOnderwijsinstellingEntree Federatie
1basisleerlinggegevens tbv toegoang, single sign-onOnderwijsinstellingBasispoort
11basis en zorginschrijven en ontwikkeling leerlingOnderwijsinstellingWettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger
12basis en zorginschrijven en ontwikkeling leerlingOnderwijsinstellingOnderwijsvolger
13basis, onderwijskundig rapport en zorgoverstap naar andere schoolOnderwijsinstellingOntvangende instelling
14basistoegang ict middelenOnderwijsinstellingICT leverancier
15basisgebruik van leerlingadministraties in de cloudOnderwijsinstellingSoftwareleverancier
16basisdiverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.)OnderwijsinstellingSectorale onderwijsondersteunende organisaties
17basis en zorgsamenwerking met huiswerkbegeleidingsbureausOnderwijsinstellingBureau huiswerkbegeleiding
18basisaanschaf van digitaal lesmateriaalOnderwijsinstellingDistributeur
19basisdiverse toetsenOnderwijsinstellingToetsontwikkelaar
2basisleerling gegevens tbv (digitale) toetsenOnderwijsinstellingCITO
20basistoegang tot digitaal lesmateriaalOnderwijsinstellingUitgever
21basis en zorginformeren van docentenOnderwijsinstellingDocent
22geaggregeerddataleveranties van DUODUOSectorraad
23basis en zorggegevensleveringen in de zorgketenSamenwerkingsverband passend onderwijsZorgaanbieder
24basis en zorggegevensuitwisseling mer gemeenten tbv kinderdagveblijvenGemeenteVVE Kinderopvangorganisatie
24Bbasisgebruik GBA gegevens door bureau leerplichtGemeenteBureau leerplicht
25basis en zorggegevensuitwisseling tussen leerling en ouder / voogdWettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgerOnderwijsvolger
26basistoegang tot digitaal lesmateriaalEntree FederatieUitgever
26basistoegang tot digitaal lesmateriaalBasispoortUitgever
3basis en zorgleerling gegevens tbv DUOOnderwijsinstellingDUO
4geaggregeerdgeaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorradenOnderwijsinstellingSectorraad
5basis en zorguitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeenten)OnderwijsinstellingVVE Kinderopvangorganisatie
7basis en zorguitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijsOnderwijsinstellingSamenwerkingsverband passend onderwijs
8basis en zorguitwisseling leerlinggegevens met zorgpartijenOnderwijsinstellingZorgaanbieder
9basisuitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplichtOnderwijsinstellingBureau leerplicht