Architectuurscan Onderwijsserviceregister Zeggenschappen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nonconformant.png ROSA Architectuurscan Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe

Zeggenschappen en gegevenssoorten: Non-conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Onderwijs serviceregister op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 15 februari 2018.

Bevindingen "Zeggenschappen en gegevenssoorten" (Id-06fde2fa-697c-417d-b227-b672c5d9fabe)

Figuren 1 en 2 in het PvE vertegenwoordigen een andere view (gebruik in H2M2M-keten resp. beheer van de inhoud van het register), maar tonen beide de rol ‘onderwijsprofessional’. De betekenis van die rol is hierdoor onduidelijk.

Zeggenschap in kaart Het serviceregister kent verschillende soorten gegevens: (a) het bestaan van een dienst, (b) het gebruik van een dienst (mandateringsrelatie) en (c) de locatie van een dienst (afleveradres). De zeggenschappen over deze gegevens komen nu vooral in de functionele wensen tot uitdrukking.

Het ontwerp gaat sterk uit van de beoogde situatie in fase 1. Daardoor is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat de impact is op de uit het serviceregister herleidbare mandateringsrelatie tussen onderwijsinstelling en dienstaanbieder wanneer bijvoorbeeld DUO of een andere partij ook aanleverpunten zou gaan registreren.

Relatie met ROSA

Non-conformant - de zeggenschappen zijn indirect (via functionele wensen) uitgewerkt en bovendien niet in relatie gebracht tot de beoogde faseringen.

terug naar de ROSA Architectuurscan