AS RIO LOD TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Ontsluiting RIO-gegevens als LOD

Toepassingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Ontsluiting RIO-gegevens als LOD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Ontsluiting RIO-gegevens als LOD)

Het ontsluiten van RIO-gegevens als Linked Open Data.

Doel is tweeledig:

  1. Min of meer gestandaardiseerde halfproducten bieden zodat willekeurige applicatiebouwers effectief en efficiënt eindproducten kunnen samenstellen voor een veelheid van stakeholders als burgers, onderwijsaanbieders en anderen. (§2.1 PSA) -> developersperspectief
  2. Optimale ontsluiting voor externe afnemers, op 1 manier aangeboden voor iedereen met een ontsluiting zo dicht mogelijk bij de bron (memo). -> afnemersperspectief

Er wordt wel gehint richting het afnemersperspectief in bijvoorbeeld de beheerarchitectuur (p.28), maar er worden geen specifieke afnemers benoemd en welke interactie die hebben met de linked data.

De vorm is ontsluiting van RIO als Linked Open Data (LOD), waarmee RIO voor iedereen toegankelijk is.

Relatie met ROSA

Compliant - RIO-LOD heeft direct betrekking op de ketenfuncties Informatieverwerking en Informatiestandaardisatie, en gedeeltelijk op Identificatie en toegang en Informatiebeveiliging en privacy Vanuit afnemersperspectief zijn alle overige ketenfuncties ook relevant, immers op alle plaatsen waar instellings- en opleidingsinformatie gebruikt wordt is RIO in beeld als de bron van die data.

terug naar de ROSA Architectuurscan