AS OOAPIv4 WG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8

Werkingsgebied: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp OO API op het onderdeel Werkingsgebied. De scan is uitgevoerd op 18 januari 2021.

Bevindingen "Werkingsgebied" (Id-a022a74f-7708-4569-819b-7453a43fa6d8)

Relatie met ROSA

Onbepaald - De OOAPI v4 heeft alleen betrekking op het Hoger Onderwijs werkingsgebied van de ROSA volgens de pitch, maar uit de vorige ROSA scan van 2018 blijkt dat dit werkingsgebied later mogelijk verbreed kan worden. Er wordt in de documentatie gesproken over onderwijsgegevens in het algemeen. (zie bijvoorbeeld: https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-uitwisselen-van-onderwijsaanbod-data-weer-gestart)

Het is onbekend of het steeds de ambitie is het werkingsgebied uit te breiden.

terug naar de ROSA Architectuurscan