AS MUO BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nonconformant.png ROSA Architectuurscan Momento Uitwisseling Oefenresultaten

Bovensectorale samenwerking: Non-conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Momento Uitwisseling Oefenresultaten op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 11 juni 2019.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Momento Uitwisseling Oefenresultaten)

Onderdeel van de specificatie is (door)verwijzing naar de educatieve applicatie waarin detailinformatie over oefenresultaten te raadplegen is. “Detail informatie van een leerling bij een bepaalde oefening is te gedetailleerd om uit te wisselen. Deze informatie is reeds beschikbaar in het domein van de uitgever. Wel is het wenselijk om een gemiddeld resultaat van een leerling in een vakgebied of lesblok binnen een vakgebied te kunnen inzien. Dit biedt een leerkracht de mogelijkheid direct actie te ondernemen bij leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben”.

De specificatie wekt de indruk dat gebruik van Basispoort een vereiste is. Dat is een eis vanuit de implementatie van Momento.

Relatie met ROSA

Non-conformant - Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding (non-conformant): Implementatie-afhankelijkheden conflicteren met het principe van technische interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijke en neutrale basisinfrastructuur. Voor een brede toepasbaarheid van de specificatie dient deze onafhankelijk van implementatie-afhankelijkheden te zijn.

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik (conformant): ontsluiting van detailinformatie via dashboard; detailinformatie blijft in de oorspronkelijke omgeving en wordt niet naar het dashboard overgebracht (tevens ontwerpkader Doelbinding)

terug naar de ROSA Architectuurscan