AS IMPL-ECK-ID TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

Toepassingsgebied: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

Primair zijn de ketenprocessen rondom bestellen en leveren van educatieve content onderdeel van de ketenfunctie onderwijsuitvoering.

Er is echter ook een proces benoemd die betrekking heeft op het inrichten van identity provisioning. Dit ketenproces lijkt vooral onderdeel van de ketenfunctie Identificatie en toegang.

Relatie met ROSA

Consistent -

terug naar de ROSA Architectuurscan