AS IMPL-ECK-ID GUK

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

Gegevensuitwisseling in de keten: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

Er is sprake van gegevensuitwisseling rondom educatieve content. Ook het ECK-iD zelf wordt uiteraard uitgewisseld.

Relatie met ROSA

Compliant -

terug naar de ROSA Architectuurscan