Wikiwijs leermiddelenplein

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.
Toelichting: Is in gebruik.

Beschrijving Wikiwijs leermiddelenplein is een onderwijsplatform dat leermiddelen centraal beschikbaar stelt voor scholen. Scholen vinden daar een mix van vooral open (digitaal) lesmateriaal, instructies voor het gebruik ervan en informatie over lesmethodes.
Toelichting
Governance Dit is een samenwerking tussen SLO en Kennisnet.
Werkingsgebied PO-instellingen, VO-instellingen, BVE-instellingen
Toepassingsgebied Leermiddelen
Doelgroep Leraren, afdelingshoofden, ICT-coördinatoren
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: