Wettelijke taken onderwijsinstelling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle onderwijsinstellingen hebben te maken met de volgende wettelijke taken:


Daarnaast kent elke sector wettelijke taken die in het bijzonder gerelateerd zijn aan administratieve (keten)processen


Registratie van in- en uitschrijvingenRegistratie van leer- en begeleidingsgegevensIndicatiestelling en handelingsplanVerzuimregistratieReferentieniveaus taal en rekenenVerzorging passend onderwijsAfname eindtoetsOpstellen schooladviesSamenstelling onderwijskundig rapportAmbulante begeleidingExamenafname en diplomaverstrekkingAfname diagnostische tussentoetsCertificatenverstrekkingLeer-werkovereenkomstStudieadvisering en studievoortgangscontroleGraadverleningPO-instellingVO-instellingBVE-instellingHO-instellingWettelijke taken onderwijsinstellingen.png
Over deze afbeelding
Sector Alle sectoren  • HO • BVE • VO • PO