Wet op het Onderwijstoezicht

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Wet op het onderwijstoezicht (WOT) regelt de manier waarop in Nederland toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het onderwijs. In de WOT staat dat scholen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt hierop toezicht. In deze wet zijn ook te taken van de DUO (voorheen CFI en IB-Groep) geregeld. Met betrekking tot het verstrekken van gegevens aan anderen is expliciet in de WOT bepaald aan welke partijen en voor welk doel dat is toegestaan.