Wet op het Diplomaregister

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Met deze wet wordt voorzien in een centraal, landelijk diplomaregister. Het diplomaregister heeft de volgende doelen:

  1. Fraudebestrijding en het bieden van helderheid over wat erkende diploma’s zijn;
  2. Lastenverlichting voor onderwijsinstellingen, burgers, overheid, en potentiële werkgevers;
  3. Een voorziening voor diplomabezitter (bewijs behaald diploma) bij verlies of diefstal van een diploma.

Dit register ontsluit digitaal de diplomagegevens, die al door de overheid worden bewaard. Deze gegevens zijn geregistreerd in databases van het Ministerie van OCW en betreffen diplomagegevens van het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs, beroeps- en volwassenenonderwijs en hoger onderwijs (hogescholen + universiteiten). Ook worden de diplomagegevens van inburgering en Nederlands als tweede taal verstrekt De toegang tot diplomagegevens is mogelijk door een beveiligde website, bijvoorbeeld via DigiD. Digid betreft digitale identificatie; in dit geval op zekerheidsniveau midden: gebruikersnaam + wachtwoord + sms-functie