Werkgroep IAA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op dit moment is er voor het onderwijsdomein nog geen gemeenschappelijk, door iedereen onderschreven toekomstbeeld. Dat maakt het moeilijk om te kunnen vaststellen of initiatieven op elkaar aansluiten en of ze voldoen aan veranderende eisen. Daarnaast is op bestuurlijk niveau geconstateerd dat de materie erg complex en onoverzichtelijk is. De Standaardisatieraad heeft daarom gevraagd aan de Architectuurraad om hier overzicht in te verschaffen. Zie Voorstel voor inventarisatie IAA initiatieven en https://www.edustandaard.nl/oprichting-werkgroep-iaa-inventarisatie/

Om dit overzicht te creëren worden de volgende drie IAA initiatieven door de werkgroep geanalyseerd:

Daarnaast worden ook het H2M2M traject en de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) in de analyse meegenomen. De analyse moet inzichtelijk maken wat wenselijke of onwenselijke aspecten van deze initiatieven zijn, waarbij tevens duidelijk moet worden waar deze elkaar versterken of elkaar tegenspreken.

Bijeenkomsten

Dinsdag 15 oktober 2019 van 09:30 tot 12:30

- Locatie: SURF, Utrecht

- Agenda:

  • Toelichting LOOK model (door Jaap van den Berg)
  • Toelichting hoe we het LOOK model willen gebruiken als aanvulling op de procesanalyse
  • Status IAA architectuurkaders

Dinsdag 10 september 2019 van 14:00 tot 17:00

- Locatie: Zalencentrum de Eenhoorn in Amersfoort

- Agenda: Architectuurkaders Toegang

Donderdag 18 juni 2019 van 14:30 tot 17:00

- Procesanalyse

Verslag vorig overleg

Donderdag 9 mei 2019 van 15:00 tot 17:00

- Procesanalyse

Verslag vorig overleg


Woensdag 17 april 2019 van 13:00 tot 15:00

- Procesanalyse

Verslag vorig overleg


Donderdag 14 maart 2019 van 09:30 tot 11:30

- Backlog - Procesanalyse


Donderdag 10 oktober 2018 van 10:00 tot 12:00

Conceptversie projectplan


Maandag 4 juni 2018 van 10:00 tot 12:00

Conceptversie projectvoorstel


Woensdag 28 maart 2018 van 10:00 tot 12:00

Conceptversie notitie


Donderdag 1 maart 2018 van 13:00 tot 15:00

Verslag vorig overleg


Donderdag 25 januari 2018 van 13:00 tot 15:00

Verslag vorig overleg


Donderdag 30 november 2017

Verslag vorig overleg


Donderdag 2 november 2017

Verslag vorig overleg


Maandag 25 september 2017

Documenten

Actielijst

# Omschrijving Status Einddatum Actiehouder Prio
01 Voor uitwerking use case 4 moet nog bepaald worden wie VO use case inbrengt Uitgevoerd Begin oktober Voorzitter/BES 1
02 Relevant materiaal op internet plaatsen Uitgevoerd Begin oktober BES 1
03 Use case 1: studentmobiliteit HO - de niet bekostigde internationale student Uitgevoerd Oktober Sir en Roel 2
04 Use case 2: toegang studielink HO - bekostigde student en onderwijsinstellingsmedewerker Uitgevoerd Oktober Tine 2
05 Use case 3: studentmobiliteit – binnen en buiten sector Uitgevoerd Oktober Antoinette en Freek 2
06a Use case 4a: bestellen en gebruik leermiddelen MBO (Entree Federatie en SURFConext Uitgevoerd Oktober Jacob Hop 2
06b Use case 4b bestellen en gebruik leermiddelen VO Uitgevoerd Oktober Erwin 2
07 Use case 5: zakelijk portaal Uitgevoerd Oktober Frits 2
08 Use case 6: toegang tot administratieve en logistieke gegevens (H2M2M) Uitgevoerd Oktober Erwin en Brian 2