Vroeg Aanmelden MBO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.
Toelichting: Het ontwikkelen van deze voorziening bevindt zich in de visievorming- en ontwerpfase.

Beschrijving Voorziening waarmee het aanmelden van studenten bij het MBO vroegtijdig gemonitoord wordt en die de ketenpartners helpt bij het signaleren van, en inspelen op mogelijke uitval bij de overstap.
Toelichting
Governance Voorziening van het veld
Werkingsgebied PO-instellingen, VO-instellingen, BVE-instellingen
Toepassingsgebied Doorlopende leerlijn
Doelgroep VO-scholen, PO-scholen (speciaal onderwijs), MBO-instellingen, Gemeentes
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: