Voldoende meet- en controlepunten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Ketenpartijen zorgen voor voldoende meet- en controlepunten
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Privacy en beveiliging
Realiseert Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid
Implicaties Ketenpartijen monitoren, waar mogelijk geautomatiseerd, in welke mate voldaan wordt aan de privacy- en beveiligingskaders en de daaruit voortvloeiende afspraken. Zij delen de resultaten met andere partijen in de onderwijsketen. Dit maakt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening in de onderwijsketen meetbaar