Vensters PO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.
Toelichting: Voorziening is ontwikkeld en in gebruik.

Beschrijving Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren.
Toelichting
Governance Sectorraden zijn opdrachtgever, Kennisnet voert uit, samenwerking met OCW om vulling en naamsbekendheid te vergroten, daarnaast wordt OCW geïnformeerd en geconsulteerd over doorontwikkeling
Werkingsgebied Sector PO
Toepassingsgebied Begroten en verantwoorden
Doelgroep Ouders en leerlingen, scholen, gemeentes en andere belanghebbende partijen
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Horizontale-verantwoordingsomgeving
Betrokken in informatieprocessen Beschikbaar stellen indicatoren (Sectorraad), Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Onderwijsinstelling), Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Sectorraad), Inwinnen indicatortoelichting (Sectorraad), Inzien indicatoren (Onderwijsinstelling), Registreren indicatoren (Sectorraad), Registreren indicatortoelichting (Sectorraad)
Betrokken in bedrijfsprocessen Rapporteren horizontale verantwoording, Toelichten indicatoren, Verzamelen indicatoren
Betrokken in ketenproces Horizontaal verantwoorden
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan Doorstroommonitor (DSM)
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: