UWLR

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden UWLR (Standaard)
Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/uwlr/
schematische gegevensstromen van UWLR zoals in tekst uitgelegd

UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten) wordt gebruikt bij twee soorten uitwisselingen:

  1. De uitwisseling van leerlinggegevens tussen het Leerlingadministratiesysteem en educatieve applicaties, leerlingvolgsystemen of dashboards leerresultaten.
  2. De overdracht van leerresultaten van educatieve applicaties naar het leerlingvolgsysteem, dashboard leerresultaten of het leerlingadministratiesysteem.

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE

Toepassingsgebied

De uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten van en naar educatieve applicaties

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorzieningen die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe: Beter Digitaal Leren (BDL), Facet, Momento

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.