URI-strategie

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Positie van een URI-strategie

Waar gaat het over (toepassingsgebied)?

Om te komen tot een gemeenschappelijke informatiehuishouding voor het onderwijsdomeinROSA principe moet je een onder andere de definities van alle processen, informatieobjecten en rollen vastleggen. Dit noemen we het semantisch onderwijs landschap. Om dat semantisch landschap vast te kunnen leggen en te kunnen gebruiken heb je een URI strategie nodig. In een URI-strategie leg je vast hoe je begrippen, modellen en onderlinge relaties identificeert. Om semantiek over organisatiegrenzen heen te kunnen benutten moet die semantiek aan een aantal afspraken voldoen. Ook de URI-strategie heeft een aantal verplichte onderdelen en een aantal nader in te vullen onderdelen die wel benoemd moeten worden maar afhankelijk zijn van de situatie. De URI-strategie van Edustandaard is er voor de begrippen van Edustandaard en dient ook als referentie URI-strategie voor instellingen die zelf een URI-strategie moeten opstellen.

Wie krijgt er mee te maken (werkingsgebied)?

Een URI-strategie moet in ieder geval opgesteld worden door alle organisaties die Linked Open Data beschikbaar willen stellen. De Edustandaard URI-strategie dient als referentie-strategie voor die organisaties. Daarnaast past Edustandaard de URI-strategie toe op semantiek in eigen beheer zoals voor het Kernmodel Onderwijs InformatieKOI.

Huidige status van de URI-strategie

De huidige URI-strategie van Edustandaard is ontwikkeld door Kennisnet. Voordat de URI-strategie door Edustandaard in beheer genomen kan worden moet het door een testfase. De URI-strategie is te vinden op http://purl.edustandaard.nl.

Roadmap voor de URI-strategie 2016- 2017

De URI-strategie van Edustandaard zal in 2016 in een gecontroleerde setting in gebruik worden genomen. Parallel is DUO bezig met een URI-strategie en vindt er nauwe afstemming plaats om ervoor te zorgen dat de URI-strategie zonder problemen als referentie-strategie kan worden gebruikt voor de URI-strategie van DUO. Daarnaast zal er een groep experts en ervaringsdeskundigen van overheidsinstellingen die ook met het publiceren van Linked Open Data bezig zijn als klankbord worden gevraagd. Ook de Architectuurraad van Edustandaard zal om advies worden gevraagd over de URI-strategie. Dit alles zal resulteren in een evaluatieverslag op basis waarvan zal worden besloten om de URI-strategie wel of niet in 2017 door Edustandaard in beheer te laten nemen.

status van deze pagina

Deze pagina is op 23 mei 2016 opgenomen te informatie en zal op 23 juni in de Architectuurraad inhoudelijk worden besproken.