Studiekeuze123 webformulier

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Beschrijving Webformulier waarmee instellingen die niet aangesloten zijn op de HODEX-standaard, hun opleidingsinformatie volgens deze standaard beschikbaar kunnen stellen aan de Studiekeuzedatabase.
Externe verwijzing http://www.studiekeuzeinformatie.nl/hodex-en-webformulier/studiekeuze-webformulier
Eigenaar/verantwoordelijke Studiekeuze123
Werkingsgebied Sector HO
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Centrale database opleidingsaanbod
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: