Statusoverzicht doelen en principes

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Hieronder volgt een statusoverzicht van de doelen en principes:

  • Informatief
    • Idee: eerste uitwerking van een principe, ter verdere afstemming
    • Voorlopig: overeenstemming over strekking van principe; details en implicaties dienen evt. verder in kaart te worden gebracht en te worden afgestemd; ter voorbereiding op besluitvorming
  • Normatief
    • Besloten: overeenstemming over principe; betrokken partijen verklaren het principe op henzelf en/of binnen een bepaald werkings- of toepassingsgebied van toepassing.

Doelen

Besloten

Informatiekamer

Basisprincipes

Besloten

Informatiekamer

Afgeleide principes

Besloten

Informatiekamer

Ontwerpkaders

Besloten

Informatiekamer