Standaard (Basisprincipe) (NORA)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Lokale duiding

Lokale duiding
Relatie(s) met NORA

Comply

  • Onderwijsdomein (EduStandaard is de beheerorganisatie voor standaarden in het onderwijsdomein. Onder de vlag van EduStandaard werkt de Standaardisatieraad aan bestuurlijk draagvlak en brede adoptie van onderwijsstandaarden. De leden van de Standaardisatieraad vertegenwoordigen alle onderwijssectoren, uitgeverijen, distributeurs en verschillende ondersteunende organisaties.)
RealiseertAansluiten bij NORA
Realisaties
}}


NORA logo.png
Uitspraaknora:Standaard (Basisprincipe)
TypeBasisprincipe
StellingAfnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen.
Versie2013-11-26 23:00:38
BeschrijvingOvereenkomstige aspecten van dienstverlening krijgen op overeenkomstige wijze vorm door gebruik te maken van generieke oplossingen die breed worden oegepast. Daarbij kan het gaan om gebruik van gedeelde processen en systemen (shared services) of toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen. Beiden hebben een standaardiserend effect.
Toelichting rationaleStandaardisatie en de daaruit voortvloeiende uniformering maken afnemers vertrouwd met een uniforme manier van werken. De dienstverlening wordt voor hen daardoor gemakkelijker (en dus goedkoper). Daarnaast levert hergebruik van standaardoplossingen vaak ook kostenvoordeel op voor de dienstverlener.
Realiseert
RealisatiesBaseline kwaliteit diensten (NORA), Bronregistraties zijn leidend (NORA), De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA), Diensten zijn herbruikbaar (NORA), Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA), Gebruik open standaarden (NORA), Gebruik standaard oplossingen (NORA), Perspectief afnemer (NORA)
Toelichting implicatiesOverheidsorganisaties ontwikkelen geen eigen processen, systemen en technieken wanneer deze al beschikbaar zijn. Ze moeten zich actief op de hoogte stellen van beschikbare en geplande standaardoplossingen, zodat ze daar bij het maken van plannen rekening mee kunnen houden. Het hoofdstuk 'Bouwstenen' bevat een overzicht van de belangrijkste standaardoplossingen waar dienstverleners gebruik van kunnen maken. Vervolgens zullen de bruikbare elementen moeten worden ingepast in de eigen organisatie. Geen enkele standaardoplossing past altijd voor de volle honderd procent. Daarom zal de bereidheid tot het sluiten van compromissen aanwezig moeten zijn. Waar nog geen standaardoplossingen beschikbaar zijn, kunnen organisaties hun eigen oplossingen geschikt maken voor gebruik door anderen. Bijvoorbeeld door ze gezamenlijk verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen als open source of open standaarden. Zo ontstaan nieuwe standaardoplossingen.
Cluster
Architectuurlaag
Architectuurdomein
IDBP04
ToepassingsgebiedGeneriek