Semantisch zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken
Zoeken

zoekopdracht bewerken Ingesloten code weergeven

De zoekopdracht [[Categorie:Bouwstenen]] is beantwoord door de SMWSQLStore3 in 0.0156 seconden.


Resultaten 21 – 39    (Vorige 20 | Volgende 20)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)
NaamBeschrijving
Horizontale-verantwoordingsomgevingEen omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden.
Import-tool onderwijsaanbodEen systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer.
Instellingsdatabase opleidingsaanbodEen systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt.
ItembankSysteem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit.
LeerlingadministratiesysteemVirtueel leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.
LeerlingvolgsysteemEen leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep.
LeermiddelencatalogusLijst van leermaterialen
MetadataharvesterZorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content
Nummergenerator
PlanningsysteemPlanning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor (onderwijs-)activiteiten, al dan niet gekoppeld aan onderwijsvolgers.
Portaal onderwijsaanbodAankomende onderwijsvolgers kunnen via portalen inzicht krijgen in de opleidingen die voldoen aan hun vooropleiding en einddoelen. Het kan zijn dat deze informatie wordt aangeboden in de vorm van een zoek/filterhulp. Het kan zijn dat de informatie over het onderwijsaanbod wordt gecombineerd met horizontale verantwoordingsinformatie.
RIOMet Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert.
Regionaal platformEen systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs.
Repository educatieve contentDatabase met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester
Samenwerkingsverband passend onderwijs systeemVoor aanvragen en matchen van passend onderwijs
Schoolinformatiesysteem(Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling
Toegangsmiddel educatieve contentMiddel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten
Verantwoordingsportaal
VocabulairebankEen vocabulairebank ondersteunt de vakinhoudelijke metadatering van digitale content. Het bevat de toegestane waarden voor een specifiek veld dat binnen een afspraak gebruikt kunnen of moeten worden. Een voorbeeld hiervan zijn de competenties binnen het MBO, zoals deze zijn vastgesteld door Colo.