Doorverwijzingenlijst

Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #50.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

 1. Architectuurscan ROSA →‎ ROSA Architectuurscan
 2. BIO (Basisinfrastructuur onderwijs) →‎ Basisinfrastructuur onderwijs (BIO)
 3. BVE-instellingen →‎ BVE-instelling
 4. Basisinfrastructuur onderwijs →‎ BIO (Basisinfrastructuur onderwijs)
 5. Begeleiden →‎ Inschrijving definitief maken
 6. Bijdragen aan ROSA →‎ Contact
 7. Bouwstenen →‎ Referentiecomponenten
 8. Bovensectorale samenwerking →‎ Bovensectorale samenwerking
 9. CVE →‎ College voor Toetsen en Examens
 10. CvTE →‎ College voor Toetsen en Examens
 11. DEP →‎ Dutch Exam Profile (DEP)
 12. Dochter-architecturen in het onderwijs →‎ Veel gestelde vragen
 13. ECK iD →‎ ECK iD
 14. Elektronische Leeromgeving (ELO) →‎ Elektronische leeromgeving (ELO)
 15. FAQ →‎ Veel gestelde vragen
 16. Financieren van onderwijs →‎ Financieren van onderwijs
 17. Functionele scope van Edukoppeling →‎ Scope van Edukoppeling
 18. Gegevensdefinities en standaardisatie →‎ Semantisch landschap
 19. Gegevensuitwisseling in de keten →‎ Gegevensuitwisseling in de keten
 20. HO-instellingen →‎ HO-instelling
 21. HODEX →‎ HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)
 22. Handreikingen aan ketenprojecten →‎ Handreiking voor domeinarchitectuur
 23. IAA →‎ IAA
 24. IBP →‎ IBP
 25. Identiteiten →‎ Identiteiten authenticatie en autorisatie
 26. Identiteiten, authenticatie en autorisatie →‎ Identiteiten authenticatie en autorisatie
 27. Informatiedomeinmodel →‎ Methode Kernmodel Onderwijsinformatie
 28. Informatiestandaardisatie →‎ Informatiestandaardisatie
 29. Instelling →‎ Onderwijsinstelling
 30. Invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs →‎ Wet op het Onderwijsnummer
 31. KOI →‎ Kernmodel Onderwijsinformatie
 32. Kennismodel →‎ Structuur van de wiki
 33. Ketenfuncties →‎ Ketenfunctiemodel
 34. Ketenprocesmodel →‎ Ketenprocessen
 35. Ketenprojecten →‎ Handreikingen aan ketenprojecten
 36. Linked Open Data →‎ Open data
 37. Linked Open Data (LOD) →‎ Open data
 38. Meldingsregister Verzuim →‎ Meldingsregister relatief verzuim
 39. Methode KOI →‎ Methode Kernmodel Onderwijsinformatie
 40. NLQTI →‎ Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)
 41. NL LOM →‎ NL-LOM
 42. OO API →‎ OO API
 43. OSO Gegevensset →‎ OSO Gegevensset en profielen
 44. OnderwijsBegrippenKader →‎ OBK (Onderwijsbegrippenkader)
 45. Onderwijsinspectie →‎ Inspectie van het Onderwijs
 46. Onderwijsserviceregister →‎ Onderwijs serviceregister
 47. Ontwerpgebieden →‎ Doelen en principes
 48. Opleidingaanbod →‎ Aangeboden opleiding
 49. Oprichten Diplomaregister →‎ Wet op het Diplomaregister
 50. PO-instellingen →‎ PO-instelling

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.