Sectorbrede frameworks en baselines

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Ketenpartijen werken aan het opstellen en gebruik maken van sectorbrede frameworks en baselines
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Privacy en beveiliging
Realiseert Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen
Implicaties Er bestaan vooral sectorspecifiek nuances in dreigingsbeelden, risico's en realiseerbaarheid van beheersmaatregelen. Om een zekere harmonisatie van te nemen maatregelen te realiseren, wordt in ieder geval sectorbreed afstemming georganiseerd over de te gebruiken beveiligings- en privacyframeworks en -baselines.