Scan LPEPO ZG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Logistiek Proces Eindtoets PO

Zeggenschappen en gegevenssoorten: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Logistiek Proces Eindtoets PO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 4 oktober 2018.

Bevindingen "Zeggenschappen en gegevenssoorten" (Logistiek Proces Eindtoets PO)

Verantwoordelijkheden van ketenpartijen in de diverse processtappen zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 2 van Toelichting processen en berichten Eindtoets PO. Zeggenschappen en gegevenssoorten worden daarbij niet expliciet benoemd.

Relatie met ROSA

Onbepaald - Zeggenschappen en gegevensoorten zijn niet expliciet benoemd.

terug naar de ROSA Architectuurscan