Scan LPEPO IAA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Irrelevant.png ROSA Architectuurscan Logistiek Proces Eindtoets PO

IAA: Irrelevant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Logistiek Proces Eindtoets PO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 4 oktober 2018.

Bevindingen "IAA" (Logistiek Proces Eindtoets PO)

De benodigde autorisaties (en bijbehorende identificatie- en authenticatiemechanismen) om bestanden te uploaden, te downloaden, en/of handmatig gegevens op te voeren via een portal maken geen deel uit van de specificatie.

Relatie met ROSA

Irrelevant - Toepassing (en selectie) van IAA-middelen valt buiten de specificatie en wordt aan de Toets- en LAS-leveranciers overgelaten.

terug naar de ROSA Architectuurscan