Scan LPEPO BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Logistiek Proces Eindtoets PO

Bovensectorale samenwerking: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Logistiek Proces Eindtoets PO op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 4 oktober 2018.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Logistiek Proces Eindtoets PO)

Inspelen op beleidswijzigingen

De afspraak kent een nauwe relatie met (landelijk) beleid t.a.v. eindtoets PO. De relatie tussen (inhoud van) berichten aan DUO en (inhoud van) berichten tussen LAS en toetssysteem is nader beschreven in de Toelichting processen en berichten Eindtoets PO (hfdst. 2). De eisen aan het resultaatbericht inz. latere verstrekking met BRON komen voort uit het PvE van DUO voor BRON-aanlevering.

Relatie met ROSA

Consistent - De afspraak conformeert zich, waar nodig, aan eisen uit het PvE van DUO voor BRON-aanlevering.

terug naar de ROSA Architectuurscan