Register vrijstellingen en vervangende leerplicht

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.
Toelichting: Voorzieningen binnen het onderwijs worden op dit moment verder beschreven in ROSA.

Beschrijving

De Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht' is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.

Toelichting Leerplichtambtenaren kunnen via het Digitaal Verzuimloket registreren wie een vrijstelling of vervangende leerplicht heeft. Jongeren met een vrijstelling worden dan niet meer onterecht als voortijdig schoolverlater (vsv’er) geteld. Daardoor zet de leerplichtamb-tenaar de energie, tijd en middelen voor de aanpak van schoolverzuim en uitval niet optimaal in op de juiste groep en worden scholen op het juiste vsv-resultaat aangesproken. (Onderdeel van het Gegevenslandschap van de overheid)
Externe verwijzing https://duo.nl/zakelijk/gemeenten/verzuim/verzuimloket-gebruiken.jsp
Eigenaar/verantwoordelijke DUO
Governance Bij wet ingesteld onder verantwoordelijkheid van Ministerie van OCW, die uitvoering bij DUO heeft belegd. Gemeenten beheren de inhoud.
Werkingsgebied Sector PO, Sector VO, Sector BVE, Ministerie van OCW
Doelgroep scholen, OCW, gemeenten
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort:


Gegevenssoort Vrijstelling of vervanging leerplicht, Basisgegevens persoon