ROSA Wiki:Kwaliteitscontrole/BusinessObjects

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
GegevenssoortenView
Aangeboden opleidingAangeboden opleiding
Aankoppelpunt
Aanvullende deelnamegegevensAanvullende deelnamegegevens
Aanvullende persoonsgegevensAanvullende persoonsgegevens
Aanvullende resultaatgegevensAanvullende resultaatgegevens
Afnamerespons
Afnamevoorschrift
Basisgegevens deelnameBasisgegevens deelname
Basisgegevens persoonBasisgegevens persoon
Basisgegevens resultaatBasisgegevens resultaat
Begeleider
Behaalde niveau
Beoordelingsverslag
Bericht aanmeldstatus
BerichtadresseringBerichtadressering
Beschikbaarheidsgegevens locatie
Beschikbaarheidsgegevens materiaal
Beschikbaarheidsgegevens personele resourcesBeschikbaarheidsgegevens personele resources
Beschikbaarheidsgegevens personele resourcesBeschikbaarheidsgegevens personele resources
BestellerBesteller
Betekenis
Betrouwbaarheid materiaal
Bevoegd gezagBevoegd gezag
Centrale indicatorenCentrale indicatoren
Correctievoorschrift
Curriculum
CvTE Eindtermen
Decentrale indicatorenDecentrale indicatoren
Digitaal leermateriaalDigitaal leermateriaal
Doel (KOI)
Doorstroomrapportage
EindproductenEindproducten
Erkenning
Feed up
Feedback
Feedforward
Formeel opleidingsaanbodFormeel opleidingsaanbod
GegevensGegevens
Gegevens kwaliteitsanalyse
Gegevens tbv evaluatie kwaliteit
Gegevens tbv validiteit
Geselecteerd materiaal
GroepGroep
GroepGroep
HalfproductenHalfproducten
IndicatorenIndicatoren
IndicatortoelichtingIndicatortoelichting
Inhoud
Inhoud
Inschrijfgegevens
InstellingenInstellingen
InstellingsgegevensInstellingsgegevens
JaarrekeningJaarrekening
KOI Begrip
Kandidaatplanning
Ketenidentiteit
Leerdoelen
Leereenheid
Leermiddelen
LicentieLicentie
LocatieLocatie
Materiaal
Medewerker
Medewerker (gegevenssoort)Medewerker (gegevenssoort)
Metadata
Metadata educatieve contentMetadata educatieve content
Metadata onderzoeksmateriaalMetadata onderzoeksmateriaal
Niveau
OBK Eindtermen
Onderwijsaanbod
Onderwijsactiviteit
Onderwijsafspraak
Onderwijsinstelling (KOI)
Onderwijskundige eenheidOnderwijskundige eenheid
Onderwijslocatie
Onderwijsorganisatie
Onderwijsvolger
Onderwijsvolger
Onderwijsvolger (KOI)
Onderwijsvorm
Open data
Organisatorische eenheid
Overstapdossier
Proces verbaal
Profiel
Rapportage horizontale verantwoording
Rapportage materiaal
Rapportage onderwijsinstelling
Rapportage onderwijsvolger
Referentie gegevenssoort
Referentiegroepen
Referentiesets leerdoelen
Regeling
Resource planning
Resultaat
Rooster
Rooster of planning
SLO einddoelen
Toets (KOI)
Tussenresultaat
Tussenresultaat in export-formaat
Uitvoeringsrespons
VestigingVestiging
VoorlichtingsevenementenVoorlichtingsevenementen
Voortgang in digitaal leermateriaalVoortgang in digitaal leermateriaal
Waardedocument
Werkproduct
Wettelijk vertegenwoordiger
Zorg en begeleiding (KOI)
Zorg- en begeleidingsgegevens