RIO Informatiemodel

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Voor deze standaard is op 22 september 2016, 21 juni 2018 een architectuurscan uitgevoerd.
link-Standaarden RIO Informatiemodel (Standaard)
Het WIE WAT WAAR in het onderwijs.
Beheerder: Geregistreerd bij Edustandaard, in ontwikkeling binnen programma Doorontwikkelen BRON
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/rio/
Het Informatiemodel RIO beschrijft de scholen c.q. onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (aangeboden opleiding), WAAR (onderwijslocatie) gekoppeld aan het formele WAT (formele opleidingsaanbod) en de juridische werkelijkheid (licenties en erkenningen).

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

Identificatie van onderwijsaanbieders, onderwijslocaties en aangeboden opleidingen.

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorzieningen die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe: BRIN

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
Aangeboden opleidingOnderwijsaanbod
Bevoegd gezagOnderwijsinstelling (KOI)
Formeel opleidingsaanbodOnderwijsaanbod

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.