Toelichting

Uit ROSA Wiki
Propid-3
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-eigenschapdefinitie Toelichting
Eigenschapdefinitie-id  : Propid-3
ArchiMate-model  : ROSA
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • [[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]] (23)
 • [[Categorie:Begrippensets]] (8)
 • Onderdeel van Toetspackage (4)
 • '''Deze afspraak heeft betrekking op onderzoeksprocessen en is buiten de scope van de ROSA (onderwijs).'''

  [[Bestand:onderzoeksmetadataafspraken.png|500px|none]]

  Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast [[OAI-PMH]] zijn dat: [[Digital Item Declaration Language (DIDL)|DIDL]], [[Metadata Object Description Scheme (MODS)|MODS]], [[Semantics]] en [[Uniform Resource Names (URN)|URN-NBN]]. (4)
 • Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang.
  • '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-vinden/ Vinden]:''' [[NL LOM]], [[Content Prijs Informatie (CPI)]], [[Beschikbaar stellen en verzamelen metadata]], [[Metadata opvragen (SRU)]] & [[Unieke persistente identifier (UPI)]]
  • '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-gebruiken/ Gebruiken]:''' [[Afspelen educatieve content]], [[Content packaging]] & [[Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)]] (2)
  • Voor uitwisseling tussen OCW en andere overheden worden de standaarden van het College voor Standaardisatie gebruikt. (2)
  • Tussen OCW en veld kijken we of CvS-standaarden hanteerbaar zijn voor instellingen. Als dat niet het geval is, worden andere oplossingen ingezet. (2)
  • Het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden is opgenomen in de subsidievoorwaarden voor (ICT-)projecten, en is verplicht gesteld voor de gegevensuitwisseling tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder ook de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs) en de onderwijsinstellingen. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013) (2)
  • Onderwijsaanbod leidt tot [[Onderwijsactiviteit|Onderwijsactiviteiten]] (1)
  • instructie, toetsafname, oefening (1)
  • De instelling verzorgt onderwijs, zorg en begeleiding opdat een onderwijsvolger een (verzameling van) [[Onderwijsactiviteit|onderwijsactiviteit(en)]] afsluit met een optimaal resultaat. Het enkel doen van examen valt hier ook onder (1)
  • Dit zijn alle publieke en private organisaties die onderwijsgerelateerde taken uitvoeren. (1)
  • Dit kan een adres zijn, maar niet perse. (1)
  • Op basis van NEN 2748 (1)
  • [[Bestand:OSO_Gegevensset en profielen.jpg|link=|600px|none]]

  Profielen zijn gedefinieerd voor overstapdossiers binnen en tussen PO en VO en de Binnen-brin overdracht in de voorbereiding op een dergelijke overstap.

  Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn er ook profielen (PO & VO) voor de overdracht van een dossier binnen de school van leerlingadministratie naar regionaal platform applicatie t.b.v. samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit ter voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag van de school bij dat samenwerkingsverband.

  De ketenfunctie [[Leerrouteplanning]] is relevant als onderwijsinstelling zelf de zorg niet kan leveren en de leerling mogelijk tijdelijk naar andere instelling gaat.

  [[Digitaal aanmeldformulier]] binnen het MBO kan door onderwijsvolger of ouders/verzorgers worden gebruikt om de overstapgegevens in te zien en aan te vullen.

  In een regio kan afgesproken zijn dat het overstapdossier via een [[regionaal platform|regionaal platform overstap]] loopt.

  [[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]] (1)
 • Het Keten ID uit de nummervoorziening wordt toegepast in de standaarden [[UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten)]], [[ECK Distributie en toegang]] en [[EDEXML]] en in de voorzieningen [[Basispoort]], [[Directe Toegang]] en [[Entree Federatie]] [[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]] (1)
 • Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang.
  • '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-vinden/ Vinden]:''' [[NL LOM]], [[Content Prijs Informatie (CPI)]], [[Beschikbaar stellen en verzamelen metadata]], [[Metadata opvragen (SRU)]] & [[Unieke persistente identifier (UPI)]]
  • '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-gebruiken/ Gebruiken]:''' [[Afspelen educatieve content]], [[Content packaging]] & [[Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)]]


  Deze standaard wordt ontsloten via zowel [[Beschikbaar stellen en verzamelen metadata]] als [[Content packaging]] (1)
 • [[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]] Ingesteld bij [http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/2016-08-01#Hoofdstuk6a_Paragraaf3_Artikel24h Wet op het onderwijstoezicht art. 24h] (1)
 • Vaak zijn dit bevoegde personen die in dienst zijn van een Onderwijsorganisatie. In sommige gevallen is de medewerker in dienst van een andere onderwijsorganisatie dan de onderwijsorganisatie waar hij of zij als medewerker staat aangemerkt, bijvoorbeeld gastdocent. Medewerkers voeren werkzaamheden uit vanuit één of meer bepaalde Rollen. (1)
 • Er kunnen op één adres meerdere locaties zijn, wanneer meerdere onderwijsaanbieders van een pand gebruik maken. (1)
Gebruikt door  :