OSO Gegevensset en profielen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden OSO Gegevensset en profielen (Standaard)
Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-gegevensset/
OSO Gegevensset en profielen.jpg

Profielen zijn gedefinieerd voor overstapdossiers binnen en tussen PO en VO en de Binnen-brin overdracht in de voorbereiding op een dergelijke overstap.

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn er ook profielen (PO & VO) voor de overdracht van een dossier binnen de school van leerlingadministratie naar regionaal platform applicatie t.b.v. samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit ter voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag van de school bij dat samenwerkingsverband.

De ketenfunctie Leerrouteplanning is relevant als onderwijsinstelling zelf de zorg niet kan leveren en de leerling mogelijk tijdelijk naar andere instelling gaat.

Digitaal aanmeldformulier binnen het MBO kan door onderwijsvolger of ouders/verzorgers worden gebruikt om de overstapgegevens in te zien en aan te vullen.

In een regio kan afgesproken zijn dat het overstapdossier via een regionaal platform overstap loopt.

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE

Toepassingsgebied

  • overstap van leerling tussen onderwijsinstellingen;
  • onderwijsondersteuningsaanvraag bij samenwerkingsverband (swv) passend onderwijs

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.