OCW Taxonomie

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden OCW Taxonomie (Standaard)
De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OC&W.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/ocw-taxonomie/
OCW Taxonomie is de basis voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de verantwoordingsketen voor het onderwijs, met gebruik van SBR/XBRL als onderliggende standaarden. Het gebruik van de taxonomie bij gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat verantwoordingsinformatie volgens een vaste vorm en structuur wordt aangeboden. De betekenis en kwaliteit van de individuele gegevenselementen is hiermee gestandaardiseerd en voor de gehele verantwoordingsketen eenduidig vastgelegd.

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorzieningen die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe: XBRL Onderwijsportaal

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
Bevoegd gezagOnderwijsinstelling (KOI)
Jaarrekening

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.