OCW Financiën

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Beschrijving In dit register worden de gegevens uit de jaarverslagen van de scholen geregistreerd door DUO en is bedoeld voor beleid, begroting en verantwoording. Besturen en raden krijgen indirect informatie hieruit geleverd. Maar heeft ook publieke functie.
Toelichting
Governance OCW-stuurgroep (overigens, zonder deelname van beleidsdirecties)
Werkingsgebied Onderwijsdomein
Toepassingsgebied Begroten en verantwoorden, Registers
Doelgroep DUO/OCW, besturen, Sectorraden
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: