Noodzakelijk (NORA)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Lokale duiding

Lokale duiding
Relatie(s) met NORA
RealiseertAansluiten bij NORA
Realisaties


NORA logo.png
Uitspraaknora:Noodzakelijk
TypeBasisprincipe
StellingAfnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen.
Versie2013-11-26 23:00:33
BeschrijvingDe dienstverlener gebruikt informatie die bekend is (bij zichzelf of bij andere dienstverleners) en stelt informatie beschikbaar aan andere dienstverleners. Procedures en regelgeving zijn eenvoudig, zodat de afnemer zo min mogelijk informatie hoeft te verstrekken.
Toelichting rationaleBeperking van de vraag naar informatie verlaagt de administratieve lastendruk. Het onnodig opvragen van informatie kost de afnemer tijd, wekt irritatie op en verhoogt de kans op fouten in de verstrekte informatie.
Realiseert
RealisatiesBronregistraties zijn leidend (NORA), Eenmalige uitvraag (NORA), Ontkoppelen met diensten (NORA), Terugmelden aan bronhouder (NORA)
Toelichting implicatiesVoorkomen is beter dan genezen. Ten eerste moeten overheidsorganisaties regels, procedures, formulieren, etc. zo veel mogelijk vereenvoudigen, zodat de noodzaak tot het opvragen van informatie wordt beperkt. Daarna wordt onderzocht welke van de wel noodzakelijke informatie al binnen de overheid bekend is en wie de beheerder daarvan is. Vervolgens maken de beheerders afspraken over het delen van de informatie en worden technische voorzieningen getroffen om dit delen mogelijk te maken. Ten slotte kunnen formulieren worden aangepast, zodat de reeds bekende informatie al van tevoren is ingevuld. Omgekeerd zal de dienstverlener zijn informatie moeten delen met andere dienstverleners die gebruik willen maken van die informatie (voor zover dat is toegestaan). Hiervoor moeten procedures, documentatie en (technische) voorzieningen worden getroffen. Omdat anderen ervan afhankelijk zijn, worden er hoge eisen gesteld aan kwaliteit, beheer en duurzaamheid.
Cluster
Architectuurlaag
Architectuurdomein
IDBP07
ToepassingsgebiedGeneriek