Niveau

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Standaardisatieraad, op 21 mei 2015.
Toelichting: In de bijeenkomst van de Standaardisatieraad van 21 mei 2015 is KOI v1.1 goedgekeurd

Definitie

Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (Bron: Kernmodel Onderwijsinformatie)

Toelichting

Er is niet een eenduidige liniaal waarlangs het niveau van een leereenheid kan worden uitgedrukt in een getal. Daarom wordt dat uitgedrukt in het soort onderwijs en indien meer nauwkeurigheid gewenst is aangevuld met leerjaren of andere tussengelegen meetmomenten

Voorbeeld

‘PO-8’, ‘HAVO-3’, ‘VWO-3’, ‘MBO-kader- 1’, ‘HBO-BA (prop)’, ‘WO-BA (prop)’, ‘HO- MA’. 'EQF (European Quality Framework)', 'NLQF'

Gerelateerd aan Niveau

Gegevenssoort

KOI-begrip


Contextdiagram

Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

Gerelateerde standaarden

StandaardBeschrijving
Beschikbaar stellen en verzamelen metadataEducatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSAHet doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.
Content Prijs Informatie (CPI)Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
Content packagingWebbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
ECK Distributie en toegangOplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Metadata opvragen (SRU)Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.
NL-LOMMetadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Unieke persistente identifier (UPI)Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.