Nauwkeurige dienstbeschrijving (NORA)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Lokale duiding

Lokale duiding
Relatie(s) met NORA

Explain

 • Onderwijsdomein (dienstbeschrijvingen spelen nu vooral bilateraal tussen afnemer en dienstverlener een rol. Generieke voorzieningen zoals een serviceregister voor het onderwijsdomein ontbreken.)
Realiseert
Realisaties
}}


NORA logo.png
Uitspraaknora:Nauwkeurige dienstbeschrijving
TypeAfgeleid principe
StellingDe dienst is nauwkeurig beschreven.
Versie2012-03-26 12:56:23
Beschrijving
Toelichting rationaleDoor een nauwkeurige beschrijving van de dienst weten alle afnemers waar zij aan toe zijn en worden misverstanden voorkomen.
RealiseertTransparant (NORA),Vindbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicatiesZorg voor een adequate beschrijving van de dienst. Deze beschrijft o.a.
 • begrippenkader of semantisch model
 • resultaat van de dienst voor afnemers
 • verantwoordelijke organisatie. Zie AP 26
 • wettelijke basis
 • prijs en leveringsvoorwaarden
 • wijze van ontsluiting
  • website, Klantcontactcentrum, formulieren
  • vereiste authenticatie
 • dialoog. De dienst kan alleen geleverd worden na afronding van een dialoog tussen afnemer en dienstverlener. Denk aan: de aanvraag van de dienst door de afnemer, de wedervraag van de dienstverlener om meer informatie en het antwoord daarop. Deze dialoog stelt voorwaarden aan de afnemer. De afnemer moet de beschrijving van deze dialoog begrijpen, wil hij aan de voorwaarden kunnen voldoen.
 • Kwaliteitsindicatoren voor aspecten als toegankelijkheid, vindbaarheid, beschikbaarheid, uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit en volledigheid. Deze indicatoren maken sturing op kwaliteit mogelijk. Op basis daarvan kan de dienstverlener verantwoording afleggen aan opdrachtgevers, afnemers en derde partijen (b.v. toezichthouders). Zie AP 29 en 30
 • De kwaliteit van de dienst is vastgelegd in algemene leveringsvoorwaarden. Afspraken met afnemers worden vastgelegd in bijvoorbeeld Service Level Agreements (SLA's). De leveringsvoorwaarden en SLA's leggen zowel eisen op aan de leverende partij als aan de afnemer (randvoorwaardelijk voor de levering).
ClusterDienstenaanbod
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProducten en Diensten
IDAP05
ToepassingsgebiedGeneriek