Meldingsregister relatief verzuim

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

Beschrijving VO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt:
  • Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen;
  • Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen;
  • Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag;
  • Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).
Toelichting

Ingesteld bij Wet op het onderwijstoezicht art. 24h

Governance Regiegroep, waarin OCW, DUO, PO-Raad, Ingrado en VDOD zijn vertegenwoordigd.
Werkingsgebied PO-instellingen, VO-instellingen, BVE-instellingen, Ministerie van OCW, Gemeenten
Doelgroep scholen, gemeentes, OCW
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: