Mediawijsheid.nl

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.
Toelichting: Is in gebruik.

Beschrijving Doel van mediawijsheid.nl is de mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen.
Werkingsgebied Sector PO, Sector VO, Sector BVE
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: