Lerarenregister

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
"Sector MBO" komt niet voor in de lijst (Onderwijsdomein, Sector PO, Sector VO, Sector BVE, Sector HO, Voorschoolse educatie, Onderwijsveld, Onderwijsinstellingen, PO-instellingen, PO-Raad, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Werkingsgebied".

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Voor deze voorziening is op 19 januari 2017, 15 februari 2018 een architectuurscan uitgevoerd.
Beschrijving Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor ‘bevoegde’ leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk ‘onbevoegde’ leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers.
Toelichting
Werkingsgebied Sector PO, Sector VO
Toepassingsgebied Personeel HRM, Registers
Doelgroep Scholen, leraren
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: