Ketenfunctiemodel/oud

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het ketenfunctiemodel beschrijft wat het onderwijsdomein als geheel doet, onafhankelijk van hoe (en door wie) het wordt uitgevoerd. Invulling van de ketenfuncties geschiedt via (keten)processen, waarbij in de regel verschillende actoren vanuit diverse rollen betrokken zijn.

Strategie en governanceBeleid en wetgevingVerantwoordingBekostigingKetenfunctiemodel#SturingOnderwijsontwikkelingOnderwijsuitvoeringZorg en begeleidingToetsing en examineringPreventie schooluitvalKetenfunctiemodel#OnderwijsErkenning en accrediteringKwaliteitsbewaking en toezichtKetenfunctiemodel#KwaliteitswaarborgingInstroom en doorstroomLeerrouteplanningKwalificering en diplomeringOntwikkeling leermiddelenOnderwijshuisvestingKetenfunctiemodel#OnderwijsondersteuningInformatieleveringInformatiedoorleveringKetenfunctiemodel#InformatieontsluitingKetenfunctiemodel.png

Sturing

 • Bekostiging (Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein.)
 • Beleid en wetgeving (Het vertalen van de strategie in meer concrete onderwijsdoelstellingen, kaders en wet- en regelgeving)
 • Strategie en governance (Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsketen en haar besturing)
 • Verantwoording (Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken.)

Onderwijs

 • Onderwijsontwikkeling (Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingseenheden en opleidingsaanbod.)
 • Onderwijsuitvoering (Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten.)
 • Preventie schooluitval (Het tegengaan van schooluitval en (vroegtijdig) schoolverlaten)
 • Toetsing en examinering (Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald.)
 • Zorg en begeleiding (Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan)

Kwaliteitswaarborging

Onderwijsondersteuning

 • Instroom en doorstroom (Het doen instromen in en doorstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers.)
 • Kwalificering en diplomering (Het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger.)
 • Leerrouteplanning (Het bepalen en bijstellen van de gewenste levenslange leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen.)
 • Onderwijshuisvesting (Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen.)
 • Ontwikkeling leermiddelen (Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding.)

Informatieontsluiting

 • Informatiedoorlevering (Het beschikbaar stellen van informatie die buiten het onderwijsdomein is geproduceerd.)
 • Informatielevering (Het beheren en beschikbaar stellen van informatie die binnen het onderwijsdomein is geproduceerd.)

Zie ook