Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afgeleid principe
Stelling Ketenpartijen maken het mogelijk vast te stellen of de in de keten genomen maatregelen in voldoende mate de risico's op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming afdekken
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Privacy en beveiliging
Rationale Als we in het onderwijs als een veilige en privacybewuste keten willen opereren, moeten we vast kunnen stellen of de maatregelen door de keten heen genomen zijn, afdoende zijn.
Realiseert Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming
Implicaties Elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de in het basisniveau opgenomen kaders.
Wordt gerealiseerd door Afspraken over te realiseren ambitieniveaus, Duidelijke eisen en verwachtingen, Transparantie over maatregelen, Voldoende meet- en controlepunten