Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afgeleid principe
Stelling Er is ketenbrede sturing op de te nemen privacy- en beveiligingsmaatregelen.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Privacy en beveiliging
Rationale Een ketenbrede aanpak van privacy- en beveiligingsvraagstukken vraagt om een ketenbrede sturing op de te nemen maatregelen.
Realiseert Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming
Implicaties Vanuit de verschillende onderwijssectoren vindt harmonisatie plaats van de te nemen maatregelen ter voorkoming van en in reactie op incidenten
Wordt gerealiseerd door Incident response, Sectorbrede frameworks en baselines