Kerndepartement OCW

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Actor
NaamKerndepartement OCW
WerkingsgebiedKerndepartement OCW
Externe verwijzinghttps://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/inhoud/organisatie/organogram
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten en inspecties. De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal. De actor Kerndepartement OCW is, direct of indirect, betrokken bij het vervullen van de volgende wettelijke taken: