Jeugdmonitor

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Beschrijving De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op

internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd.

Toelichting
Externe verwijzing http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/inlichtingen/
Eigenaar/verantwoordelijke CBS
Governance In opdracht van het Ministerie van VWS, het Ministerie van OCW, het Ministerie van SZW en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De uitvoering van de Jeugdmonitor is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS verzorgt alle datastromen die nodig zijn om de Jeugdmonitor te voorzien van de benodigde data.

Werkingsgebied Sector PO, Sector VO, Gemeenten
Toepassingsgebied Passend onderwijs
Doelgroep Scholen, gemeenten
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: