Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Lokale duiding

Lokale duiding
Relatie(s) met NORA

Comply

  • Onderwijsdomein (In de referentiearchitectuur wordt aan het systematisch beschrijven van informatie-objecten invulling gegeven door toepassing van het Kernmodel Onderwijsinformatie en de bijbehorende methode KOI.)
Realiseert
RealisatiesClassificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie, Eenheid in verscheidenheid, Gebruik het Gegevenswoordenboek DUO voor berichtuitwisseling met DUO, Registreer de betekenis van nieuwe gegevens
}}


NORA logo.png
Uitspraaknora:Informatie-objecten systematisch beschreven
TypeAfgeleid principe
StellingDe aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven.
Versie2012-03-26 12:56:30
Beschrijving
Toelichting rationaleSamenwerking is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en kunnen toepassen. Daarvoor is een systematische beschrijving vereist. Informatieobjecten die in de dienst gecreëerd en gebruikt worden, moeten beschreven zijn om hergebruikt te kunnen worden. Digitale informatieobjecten zijn bovendien vluchtig en moeten gereconstrueerd kunnen worden.

Daarom moeten de context, inhoud, structuur, vorm en gedrag evenals het beheer en gebruik van informatieobjecten beschreven zijn met behulp van metagegevens.

Bij geo-informatie is bijvoorbeeld de inwinningsschaal van belang zonder welke de informatie niet goed geïnterpreteerd kan worden. Zo geeft de beleidskaart 'Nota ruimte' op een kleine schaal (1:200.000) het groene hart weer. Projectie van de grens van het Groene Hart op basis van deze gegevens op een gedetailleerde schaal (bijvoorbeeld 1:10.000) is niet exact en levert misinterpretatie op.

Metagegevens over de context maken het mogelijk om informatieobjecten te interpreteren, ook buiten de oorspronkelijke omgeving waarin ze zijn ontstaan en een rol hebben vervuld. Het begrip context betreft zowel de samenhang met het werkproces, als de samenhang met de andere, door de organisatie ontvangen en opgemaakte informatieobjecten.

Vastleggen van metagegevens is nodig voor:

  • ondersteunen van de uitwisselbaarheid tussen organisaties en/of systemen
  • waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid, in termen van authenticiteit betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid
  • waarborgen van vindbaarheid en toegankelijkheid
  • het mogelijk maken van het beheren en reproduceren
  • herleiden van het doel van de inwinning
RealiseertVindbaar (NORA),Toegankelijk (NORA),Transparant (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • Alle partijen gebruiken dezelfde systematiek van beschrijving.
  • informatie-objecten worden gedefinieerd en systematisch beschreven onder andere door het vastleggen van gegevens over inhoud, vorm en structuur van een document, over technische gegevens, conversie, migratie en opslagformaten.
  • Bij gebundelde diensten maken de partijen afspraken over de informatieobjecten die hierin een rol spelen.
  • Digitale informatie-objecten kunnen aan de hand van metagegevens worden gereconstrueerd.
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
IDAP17
ToepassingsgebiedGeneriek