Materiaal

Uit ROSA Wiki
Id-ff757fa7-0731-434c-b646-753e07afeb3c
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Materiaal dat gebruikt wordt bij het bepalen van de voortgang in ontwikkeling van de kennis en competenties van een onderwijsvolger ten opzichte van diens leerdoelen.


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Materiaal dat gebruikt wordt bij het bepalen van de voortgang in ontwikkeling van de kennis en competenties van een onderwijsvolger ten opzichte van diens leerdoelen. (BusinessObject) Materiaal Het ontvangen, selecteren, en (her)bruikbaar maken van (reeds ontwikkeld) onderwijsmateriaal. Dit proces vindt plaats binnen de context van een uitgewerkt curriculum, OER, lesplan en dergelijke. (BusinessInteraction) Selecteren en beschikbaar stellen van het materiaal Dit onderdeel van het proces beschrijft het ontwerp van een examen, toets of oefening (bijvoorbeeld in de vorm van een toetsmatrijs), het maken van de feitelijke items en het arrangeren en selecteren van de items in de oefening, toets of examen. Een examen, toets of oefening kan nieuw gemaakt worden of samengesteld uit een selectie van beschikbaar materiaal. Referentiesets van leerdoelen van bijvoorbeeld SLO, OBK of CvTE kunnen hierbij worden gebruikt. (BusinessInteraction) Ontwikkelen van materiaal Grouping IMS QTI en varianten Definitie: datgene wat er geleerd moet worden. Toelichting: De eigenlijke inhoud van het onderwijsmateriaal. Bevat diverse (interactieve) content zoals - Wiskundige vraagtypes (simulaties) - Smart assets - Maple TA - MathML (formule editor) - audio/uitspraak (NT2) (BusinessObject) Inhoud Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata Requirement DITA AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 20 September 2018 06:25:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 20 September 2018 06:25:42 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Materiaal
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-ff757fa7-0731-434c-b646-753e07afeb3c
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-ff757fa7-0731-434c-b646-753e07afeb3c
ArchiMate-model  : Examineren toetsen oefenen
Label  : Materiaal